Kursu līmenis “EKSPERTS”

Drīzumā…

Šajā sadaļā plānoti semināri par tādām tēmām kā:

-konstrukciju dinamika
-konstrukciju noturības jautājumi

Vielas labākai izpratnei vēlamas priekšzināšanas augstākajā matemātikā un būvmehānikā.