Lektori

Būvinženieru centra pastāvīgie lektori un konsultanti:


Gaile_Liga_BF_0264_resize_labDr. sc. Ing. Līga Gaile

Specializācija: tērauda konstrukcijas, slodzes un iedarbes, konstrukciju dinamika un noturība

Sertifikāti ēku konstrukciju projektēšanā un ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīzē

Tehniskās komitejas LVS TC30 “Būvniecība” eksperte

Instruktoru apmācības sertifikāti par EC3 un EC2 Eiropas Komisijas JRC centrā

Vairāku zinātnisko publikāciju un metodisko materiālu autore konstrukciju dinamikā un projektēšanā saskaņā ar Eirokodeksiem, piedalījusies ar referātiem vairāk kā 15 starptautiskās konferencēs.

Latvijas Zinātnes padomes eksperte Būvzinātnes nozarē

Piedalījusies Eirokodeksu standartu nacionālā ieviešanas plāna realizācijā un nacionālo pielikumu izstrādē, ka arī būvkonstrukciju jomas tehniskā regulējuma pilnveidošanā

 


Pakrastins_Leonids_BF_0280Dr. sc. Ing. Leonīds Pakrastiņš

Specializācija: dzelzsbetona un mūra konstrukcijas, slodzes un iedarbes

Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociācijas (LBPA) līdzdibinātājs

Tehniskās komitejas LVS TC30 “Būvniecība” eksperts

Instruktoru apmācības sertifikāti par EC2 un EC6 Eiropas Komisijas JRC centrā

Vairāk kā 50 zinātnisko publikāciju un metodisko materiālu autors par būvkonstrukciju projektēšanu saskaņā ar Eirokodeksiem, piedalījies ar referātiem vairāk kā 30 starptautiskās konferencēs.

Latvijas Zinātnes padomes eksperts Būvzinātnes nozarē

Vairāku gadu pieredze lekciju un apmācību kursu sagatavošanā un vadīšanā. Kā tehniskās komitejas LVS TC30 “Būvniecība” vadītājs organizējis Eirokodeksu standartu nacionālā ieviešanas plāna realizāciju un nacionālo pielikumu izstrādi, ka arī būvkonstrukciju jomas tehniskā regulējuma pilnveidošanu.

 


SliserisDr. sc. Ing. Jānis Šliseris

Specializācija: nelineārie aprēķini, aprēķini ar galīgo elementu metodi, aerodinamika

Iegūta pēcdoktorantūras pieredze Fraunhoferes industriālās matemātikas institūtā un Braunšveigas Tehniskajā Universitātē.

Vairāk kā 20 zinātnisku publikāciju autors konstrukciju mehānikā un par kompozītmateriāliem vadošajos žurnālos, piemēram, „Journal of Civil Engineering and Management”, „Composite Structures”, „Mechanics of materials”

 


Goremikins_Vadims_0346Dr.Sc.Ing. Vadims Goremikins

Specializācija: konstrukciju uzvedība uguns iedarbē, koka konstrukcijas, slodzes un iedarbes, aprēķini ar galīgo elementu metodi, trošu konstrukcijas, būvmehānika

Iegūta pēc-doktorantūras pieredze Edinburgas universitāte un Čehijas Tehniskā Universitāte, kur pētīta kompozīta konstrukciju uzvedība uguns iedarbē. RTU vadošais pētnieks.

Latvijas zinātnes padomes eksperts Būvzinātnes nozarē.

Vairāk kā 30 zinātnisku publikāciju autors un līdzautors. Praktiska pieredze strādājot Latvijas būvniecības nozares uzņēmumā

 


Dr. sc. Ing. Andīna Sprince

Specializācija: dzelzsbetona konstrukcijas, slodzes un iedarbes, cementa kompozītu ilgstošās īpašības – šļūde, rukums

Docente Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedrā
Vairāku gadu pieredze lekciju un praktisko nodarbību sagatavošanā un vadīšanā, 7 metodisko materiālu autore
Vairāk kā 25 zinātniskās publikācijas par dažādu cementa kompozītu ilgstošajām pārbaudēm – šļūdi, rukumu, kā arī plaisu izpēti
Latvijas Zinātnes padomes eksperte Būvzinātnes nozarē
Praktiska pieredze strādājot Latvijas būvniecības nozares būvkonstrukciju projektēšanas uzņēmumos

 

 


Mierins_Imants_0367Doc., M.Sc,  Imants Mieriņš

Specializācija: koka konstrukcijas, slodzes un iedarbes

Sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un apsekošanā

Eirokodeksu Tehniskās apakškomitejas loceklis (LVS TC30/būvniecība)

Izietas lektoru apmācības par EC2, EC3, EC5

LBN līdzautors, piedalījies Eirokodeksu tulkošanā un nacionālo pielikumu izstrādē, pieredze būvju un būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošanā un diagnostikā

 


IMG_9969Dr.sc.ing.  Sanita Rubene

Specializācija: būvdarbu tehnoloģija, būvdarbu kvalitātes kontrole

Sertifikāti ēku būvdarbu būvuzraudzībā, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā,
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzībā

Docente Rīgas Tehniskā universitātē, Būvražošanas institūtā

Vairāku zinātnisko publikāciju autore par kvalitātes kontroles metodiku ar negraujošām pārbaužu metodēm

 


SMP_Janis M.Sc,  Jānis Broņka

Specializācija: būvkonstrukciju projektēšana, GEM nelineārie aprēķini, BIM

Lielbritānijas projektētāju asociāciju “Institution of Civil Engineers” (ICE) un “Institution of Structural Engineers” (IStructE) biedrs

Inženieris Lielbritānijas projektēšanas uzņēmumā “Stirling Maynard Consulting Engineers”

Maģistra darbs izstrādāts un aizstāvēts Porto Politehniskā institūta Ģeotehnikas katedrā

 


Citi pieaicinātie vieslektori ir labi pazīstami un respektēti profesionāļi ar doktora vai maģistra akadēmisko grādu un starptautisko pieredzi

 


Kursu koordinatore: Līga Radiņa