Tuvākie kursi

Tuvākie kursi par būvniecības jautājumiem:

15.03.2019.  “Ugunsdrošo konstrukciju projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu”

(6 astr. h.) 9.00-15.00 Biznesa augstskolas Turība telpās.

Detalizētāk par kursu šeit: https://www.bkcentrs.eu/kvalifikacijas-celsanas-seminari/kursu-limenis-specialais/

 

11.05.2018.  “Stiegrbetona konstrukciju projektēšana. Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām” (EC2)

(8 astr. h.) 9.00-17.00 Biznesa augstskolas Turība telpās.

Detalizētāk par kursu šeit: https://www.bkcentrs.eu/kvalifikacijas-celsanas-seminari/kursu-limenis-visparejais/

 

Jaunums!

14.03.2018.  “PrīmXComposite betons – efektīvi risinājumi sabiedrisko un daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecībai”  – Uzmanību! Reģistrācija slēgta!

Detalizētāk par kursu šeit: http://www.primekss.com/en/about-us/upcoming-events/2018-1/ielugums-uz-seminaru?preview

 

09.03.20

18.  “Koka konstrukciju projektēšana: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām” (EC5)

(8 astr. h) 9.00-17.00 Biznesa augstskolas Turība telpās.

Detalizētāk par kursu šeit: https://www.bkcentrs.eu/kvalifikacijas-celsanas-seminari/kursu-limenis-visparejais/

 

Aicinām pieteikties uz mājas lapā norādītajiem kursiem!

Citu semināru datumi tiks precizēti vēlāk, atkarībā no grupu komplektācijas, un saskaņoti ar visiem kursu apmeklētājiem.

 

Jaunums!

Tagad arī semināra dalībniekiem kursos “Tērauda konstrukciju projektēšana: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām” un “Tērauda kopņu projektēšana saskaņā ar EC3” būs pieejama BKCentrā izstrādāta laminēta galveno sakarību, ģeometrisko parametru un materiālu īpašību lapa, kas projektētājiem būs neatsverams materiāls ikdienas darbā.

Bet  semināra dalībniekiem kursos “Koka konstrukciju projektēšana: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām” (EC5) pieejamas jau divas BKCentrā izstrādātas galveno sakarību lapas!

Jūsu BkCentrs!